Chính Sách Bảo hành Archive

Chính Sách Bảo Hành

Khách hàng mua lẻ: Sản phẩm được bảo hành trong 48h. Khách hàng buôn bán sỉ: sản phẩm bảo hành trong 7 ngày. Trong quá trình làm, những sản phẩm nào cần lưu ý thì em có thể hiện trong video về cách sữa chữa và bảo quản. Những sản phẩm nào bị lõi số lượng nhiều do bên sản xuất thì xin gửi về địa …